ScorecardResearch-privacybeleid

Ingangsdatum: zaterdag 1 februari 2020


ScorecardResearch is een dienst die wordt geleverd door Full Circle Studies, Inc. en is onderdeel van de comScore, Inc. marktonderzoeksgroep (‘ScorecardResearch’, ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’). ScorecardResearch verzamelt digitale gegevens omtrent consumptiegedrag. Hieronder valt informatie over uw activiteiten op uw computer of apparaat, uw online-activiteiten, uw videostreamingactiviteiten en andere activiteiten, als onderdeel van de brede marktonderzoeksactiviteiten van Comscore. Wij gebruiken deze gegevens om rapporten op te stellen over digitaal consumptiegedrag en -trends, en om onderzoeks- en informatieproducten te leveren aan onze klanten. Deze producten bevatten informatie over de voorkeuren en interesses van consumenten.


De door u verstrekte informatie wordt gebruikt door Comscore, een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van marktonderzoek en platformoverschrijdende trends in consumptiegedrag. De door dit bedrijf geproduceerde gegevens worden vaak gebruikt door grote media, zoals de New York Times®, The Wall Street Journal® en CNN®. Grote mediabedrijven, reclamekantoren, filmstudio’s en hun strategische partners waaronder de belangrijkste spelers in de wereld van tv en digitale media en reclame vertrouwen op grote schaal op deze gegevens. Als u meer wilt weten over Comscore bezoek dan www.comscore.com.


In dit privacybeleid kunt u lezen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, met andere woorden: gebruiken, verzamelen, overbrengen, opslaan, delen en verwijderen. U kunt met behulp van deze informatie een onderbouwde beslissing nemen over uw interactie met onze website, www.scorecardresearch.com (‘Website’), onze ScorecardResearch Tags en onze marktonderzoeksactiviteiten.


Welke informatie wordt er verzameld en waarom

Informatie die u aan ScorecardResearch heeft verstrekt.

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via onze Website, dan verzamelen we mogelijk persoonlijke identificerende informatie (bv. uw naam en contactgegevens) evenals andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt, teneinde uw vraag te beantwoorden of, waar nodig, uw identiteit te controleren. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die u aan ons heeft verstrekt toen u zich heeft aangemeld voor onze diensten.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die u verstrekt als u deelneemt aan een marktonderzoek. U krijgt bijvoorbeeld van ScorecardResearch een uitnodiging voor een enquête, waarin uw wordt gevraagd vragen te beantwoorden over uw internetgebruik. Daarbij wordt u misschien gevraagd om demografische gegevens te verstrekken voor ons onderzoek.


Informatie die automatisch wordt verzameld als u onze websites bezoekt.

Onze Website en applicatie creëren automatisch logs over uw activiteit op onze Website. In deze logs wordt bijgehouden welke functies u gebruikt, de handelingen die u uitvoert en de informatie die u bekijkt terwijl u op onze Website bent.

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen bestaan uit online identificerende informatie (bv. IP-adres) en internetactiviteit of andere elektronische netwerkactiviteit waaronder informatie over uw browsegeschiedenis, besturingssysteem, browsertype, websitevoorkeuren, uw gebruik van onze website of applicatie (bv. tijd waarop deze werd bezocht, voor hoe lang, enz.) We gebruiken deze informatie in het algemeen in statistische en geaggregeerde vorm, om de effectiviteit van onze Website en applicatie te meten en uw prioriteiten en interesses beter te begrijpen.


Informatie die is verzameld met ScorecardResearch-cookies of dergelijke technologie (‘Tags’).

ScorecardResearch Tags verzamelen de volgende informatie:

 • online identificerende informatie (bv. identificatienummers van cookies, andere hardware- of apparaat-identificatienummers en IP-adressen) en
 • internetactiviteit of andere elektronische netwerkactiviteit waaronder informatie over uw browsegeschiedenis, besturingssysteem, browsertype, websitevoorkeuren, uw gebruik van onze website of applicatie (bv. tijd waarop deze werd bezocht, voor hoe lang, enz.)


De verzamelde informatie kan door ons worden verwerkt om conclusies te trekken over uw voorspelde kenmerken en voorkeuren. Ook kunnen we uw geolocatie vaststellen op basis van het IP-adres.

ScorecardResearch Tags worden gebruikt door deelnemende websites en applicaties, inclusief applicaties op gameconsoles, apparaten voor directe diensten (OTT-diensten) en applicaties waarmee gebruikers video kunnen streamen of andere functies kunnen uitvoeren (collectief ‘Uitgevers’) om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze diensten. Voorbeelden van informatie die wij verzamelen zijn de content die u bekijkt op de websites die u bezoekt, de applicaties die u gebruikt en de reclame die u te zien krijgt op deze websites en applicaties.

Uitgevers gebruiken ScorecardResearch Tags door de tags in te zetten op hun websites, in de reclame op hun websites of andere websites, of door gelijksoortige technologie op te nemen in hun applicaties. Deze ScorecardResearch Tags sturen een bericht naar de ScorecardResearch-dienst die zorgt dat er een ScorecardResearch-cookie wordt geplaatst of een online identificatienummer wordt verzameld met informatie over het gebruik van de diensten die de Uitgever verleent.

Als u bijvoorbeeld een site bezoekt die ScorecardResearch Tags gebruikt, plaatst de tag een cookie op uw browser waardoor de ScorecardResearch een cookie-identificatienummer en informatie over het websitegebruik kan ontvangen. Comscore combineert die informatie namens ScorecardResearch met informatie van andere Uitgevers en kan verslag uitbrengen over de demografische samenstelling van de website, unieke bezoekers of het bereik van een bepaalde campagne.


Andere informatie die door derden wordt verzameld.

Wij kunnen derden en serviceaanbieders gebruiken om persoonsgegevens in te winnen en die gegevens te combineren met andere gegevens die we bij u of over u verzamelen om onze Website, producten en diensten te verbeteren en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Derden kunnen een cookie op uw computer of apparaat plaatsen als u een deelnemende website bezoekt, een deelnemende applicatie gebruikt of een reclame bekijkt op deelnemende websites of in deelnemende applicaties. Het kan ook betekenen dat een derde online identificerende informatie verzamelt over uw apparaat (bv. identificatienummers van cookies, andere hardware- of apparaat-identificatienummers, en IP-adressen).

Verder kunnen we informatie die we van derden (zoals website- en applicatiebeheerders, sociale mediaplatforms, informatiebedrijven voor consumentenvoorkeuren en kredietinformatiebureaus) verkrijgen, koppelen aan informatie die is verzameld door de cookies van derden op uw computer of apparaat, of andere gegevens die we bij of over u hebben verzameld met behulp van vertrouwelijke matchingprocedures. De informatie die we van andere bronnen verkrijgen, kan informatie bevatten over uw online browseactiviteiten, gedrag qua televisiegebruik (zoals de programma’s die u kijkt en opneemt, hoe u uw set-topbox gebruikt, uw gebruik van programma’s op aanvraag en directe content en uw gebruik van interactieve televisie-applicaties), interesses, uw gebruik van krediet, en uw gebruik van applicaties, sociale mediaplatforms en mobiele apparaat/apparaten.

Wij kunnen samenwerken met derden, waaronder Google Analytics, die informatie verzamelen over uw gebruik van onze Website, andere websites en/of tijdspecifieke onlinediensten voor niet-reclamedoeleinden. Voor meer informatie over hoe Google Analytics informatie verzamelt en gebruikt wanneer u onze Website gebruikt, klikt u hier. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics, klikt u hier.

Wij gebruiken de informatie die wij rechtstreeks van uw verzamelen bij uw gebruik van onze Website, via ScorecardResearch Tags en van derden, om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren, inclusief het uitbrengen van rapporten en onderzoeks- en informatieproducten die we met klanten delen. Deze rapporten helpen onze klanten bij het realiseren van hun zakelijke doelen doordat ze een beter inzicht krijgen in de trends, voorkeuren en het digitale consumptiegedrag van consumenten. De informatie die we verzamelen over uw surfgedrag en uw gebruik van applicaties, kan over verloop van tijd en tussen digitale eigenschappen worden verzameld en we kunnen die informatie verwerken om mogelijke relaties tussen verschillende browsers en apparaten tot stand te brengen. Deze informatie kan aan klanten en derden worden verstrekt om hun reclamecampagnes te verbeteren en, waar toepasselijk, te gebruiken voor hun eigen op interesse gebaseerde reclamedoeleinden. Voor meer informatie over op interesse gebaseerde reclame klikt u hier.Hoe delen we de informatie die we verzamelen

Delen voor zakelijke doeleinden. We kunnen persoonsgegevens verstrekken aan derden en/of serviceaanbieders om onze producten en diensten te verbeteren en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. We kunnen alle categorieën van informatie, die in dit privacybeleid worden genoemd, delen met andere bedrijven, waaronder filialen, dochterondernemingen of moederondernemingen van ScorecardResearch evenals externe gegevensverrijkers, datakwaliteitsaggregatoren en aanbieders van datamatchingdiensten:

 • om de producten en diensten van ScorecardResearch te beheren of de algemene activiteiten van het bedrijf uit te voeren;
 • de producten en diensten van onze zakelijke partners te integreren;
 • cloudservices van derden te gebruiken om onze Website te hosten en de informatie die we over u verwerken te verwerken en op te slaan en
 • voor andere legitieme zakelijke doeleinden.

Delen voor commerciële doeleinden. We kunnen alle informatiecategorieën, die in dit privacybeleid worden genoemd, delen met:

 • onze klanten, waaronder mediabedrijven, merken, public-relationsbedrijven, marketing- en reclamebureaus en
 • paritaire sectorcomités (‘PSC's’) die zich bezighouden met het meten van mediapubliek en onderzoek. Meer informatie over PSC’s is hier verkrijgbaar.

Bedrijfsoverdrachten In geval van overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of een vergelijkbare gebeurtenis, kunnen persoonsgegevens en gegevens die we over u verwerken deel uitmaken van de activa die we overdragen of delen ter voorbereiding op een dergelijke overdracht. Een verwerver of rechtsopvolger van ScorecardResearch kan de verwerking van persoonsgegevens voortzetten onder de voorwaarden van dit privacybeleid.

Naleving en verplichte informatieverschaffing. We kunnen persoonsgegevens delen:

 • met openbare instanties om te reageren op dagvaardingen, rechterlijke beslissingen en andere juridische processen, of zoals anderszins vereist is onder de wet ;
 • om de rechten, privacy, veiligheid en het eigendom van ScorecardResearch, onze klanten, onze zakelijke partners of anderen te beschermen en
 • om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen tegen rechterlijke vorderingen, om onze contracten uit te voeren, om problemen of verzoeken te onderzoeken, daarop te reageren en deze op te lossen (inclusief overheidsonderzoeken) of om ons in staat te stellen beschikbare rechten te doen gelden of de schade te beperken die wij zouden kunnen lijden.Bewaartermijnen van de verzamelde informatie

Wij slaan de informatie op voor zo lang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of zoals vereist is onder de toepasselijke lokale wetgeving.


Uw keuzes omtrent uw persoonsgegevens

Bepaalde landelijke en internationale wetten geven particulieren rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze rechten zijn mogelijk onderhavig aan bepaalde uitzonderingen en omvatten o.a. het recht op inzage van specifieke persoonsgegevens, op correctie van fouten in persoonsgegevens, op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens en op het wissen van persoonsgegevens. Particulieren kunnen onder bepaalde wetten ook het recht hebben om zich af te melden van de verkoop van persoonsgegevens zoals onder die wet is gedefinieerd. Let wel dat deze consumentenrechten en de definitie van ‘persoonsgegevens’ per rechtsgebied kunnen verschillen.

Wij verlenen het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen. Indien u uw rechten omtrent uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, inclusief keuzes die hierboven misschien niet worden genoemd, raadpleeg dan onze pagina voor Rechten van betrokkenen U kunt ook via e-mail contact met ons opnemen: privacy@fullcirclestudies.com.

Als u een verzoek wilt indienen om u af te melden voor verkoop van uw persoonsgegevens, kunt u dat ook doen op onze pagina voor Rechten van betrokkenen.

Het kan zijn dat we bijkomende informatie nodig hebben over u om uw identiteit te bepalen (bv. uw e-mailadres, cookie-identificatienummer, machine-identificatienummer en/of apparaatidentificatienummer). U hoeft echter geen account bij ons aan te maken om een verzoek in te dienen of dit te laten uitvoeren. U kunt een bevoegd agent benoemen om uw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met privacy@fullcirclestudies.com

We zullen u niet anders behandelen als u aanspraak maakt op bovenstaande rechten. We kunnen u echter wel bepaalde financiële prikkels aanbieden die onder de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen, verkopen of beheren, via uw deelname aan onze marktonderzoeksactiviteiten.


Op interesse gebaseerde reclame en marktonderzoek

Wat is op interesse gebaseerde reclame?

Op interesse gebaseerde reclame, ook wel online reclame op basis van surfgedrag genoemd, stelt adverteerders in staat om reclame aan te bieden die is toegespitst op uw individuele interesses, op basis van uw browse- en winkelgedrag online, en ook om reclamegerelateerde diensten aan te bieden zoals advertentieweergave, rapportage, attributie, analytics en marktonderzoek.

Wij kunnen derden en serviceaanbieders gebruiken op onze Website, zoals besproken in het hoofdstuk Welke informatie wordt er verzameld en waarom om gegevens te verzamelen voor op interesse gebaseerde reclame. Bij dit proces kunnen derden en serviceaanbieders betrokken zijn die taggingtechnologie, zoals cookies, op uw apparaat toepassen. Deze tags kunnen gegevens verzamelen over uw surfgedrag over verloop van tijd en tussen digitale eigenschappen, zoals informatie over de mogelijke relaties tussen verschillende browsers en apparaten. Wij houden ons aan de zelfregulerende principes van de Digital Advertising Alliance (‘DAA’) wat betreft alle op interesse gebaseerde reclameactiviteiten.

De informatie die met ScorecardResearch Tags wordt verzameld, wordt, waar toepasselijk, gebruikt voor op interesse gebaseerde reclamedoeleinden. Let wel: op interesse gebaseerde reclamediensten op basis van informatie die is verzameld door ScorecardResearch, worden niet in de Europese Unie (‘EU’) verleend.


Hoe beheer ik mijn voorkeuren voor op interesse gebaseerde reclame?

U kunt www.aboutads.info/choices bezoeken om meer te weten te komen over op interesse gebaseerde reclame, om u voor de verzameling en overdracht van webbrowserinformatie voor op interesse gebaseerde reclamedoeleinden door ons af te melden en het verzamelen en het gebruiken van informatie voor dit doel door andere bedrijven die deelnemen aan zelfregulering van de industrie, uit te schakelen. Om het verzamelen en overdragen van informatie over applicatiegebruik voor derden voor hun eigen op interesse gebaseerde reclamedoeleinden uit te schakelen, kunt u de bediening gebruiken die voor dit doel wordt verstrekt door het besturingssysteem op uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat het uitschakelen de reclame in uw browser of in applicaties niet zal stoppen. Het kan ervoor zorgen dat de advertenties die u ziet minder relevant zijn met betrekking tot uw interesses. Het is ook mogelijk dat u op interesse gebaseerde reclame van andere bedrijven blijft ontvangen.


Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is een georganiseerde poging om informatie te verzamelen over markten en klanten. Met behulp van Tags en enquêtes van ScorecardResearch verzamelt en analyseert Comscores marktonderzoeksgroep informatie om producten en diensten te leveren aan bedrijven overal ter wereld. Met deze informatie kunnen bedrijven de behoeften van klanten beter begrijpen en daaraan voldoen.


Hoe beheer ik mijn voorkeuren voor marktonderzoek?

U beheert uw niveau van deelname in ons marktonderzoeksprogramma of u meldt zich af door hier te klikken. Als u zich afmeldt voor ons marktonderzoeksprogramma, tellen ScorecardResearch Tags alleen uw bezoekjes aan een bepaalde site, maar kunnen ze niet uw apparaat identificeren. Daarnaast is het zo dat als uw mobiele apparaat instellingen heeft om gegevensverzameling te beperken voor op interesse gebaseerde reclame, u deze instellingen kunt gebruiken om u af te melden voor deelname in onze marktonderzoeksprogramma’s. Uw apparaat heeft bijvoorbeeld ‘Limit Ad Tracking’.


Wat gebeurt er als u zich afmeldt voor marktonderzoek op uw browser?

De uitschakelmechanismen waarvan u de links hierboven terugvindt, zijn op cookies gebaseerd zijn (dat wil zeggen dat er een cookie op uw computer aanwezig moet zijn om onze systemen duidelijk te maken dat u zich heeft afgemeld). Deze op cookies gebaseerde methode voorkomt niet dat wij bepaalde gebeurtenissen identificeren (bv. wanneer een gebruiker een website bezoekt). De methode voorkomt dat we die gebeurtenis aan uw browser koppelen of u anderszins identificeren, we tellen alleen uw bezoekje. Als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, is de uitschakeling mogelijk niet effectief. Omdat verschillende computers en verschillende internetbrowsers hun eigen versie van de uitschakelingscookie nodig hebben, moet u deze uitschakeling bovendien op elke computer en browser uitvoeren waar u de uitschakeling van kracht wilt laten zijn.Andere belangrijke informatie over uw persoonsgegevens

Beveiliging. Wij gebruiken organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor een overzicht van onze beveiligingsmaatregelen klikt u hier.


Koppelingen naar en diensten van derden. Onze Website kan links bevatten naar de websites van derden. Deze gekoppelde websites staan niet onder ons beheer en dit privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Wij raden u met klem aan om het privacybeleid van een website van een derde die u bezoekt te lezen, voordat u gegevens verstrekt aan de eigenaar van die website.


Internationale bezoekers en de kaders van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild

Als u onze Website bezoekt of deelneemt aan ons programma op een locatie buiten de Verenigde Staten, houdt u er dan rekening mee dat gegevens die u ons verstrekt door gebruik van onze Website of deelname aan ons programma, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u onze Website bezocht of aan ons programma deelnam, inclusief de Verenigde Staten, waar onze centrale databank wordt beheerd. Behoudens de volgende paragraaf dient u zich te realiseren dat de Verenigde Staten en andere landen waar uw gegevens kunnen worden opgeslagen, misschien niet aan hetzelfde niveau van bescherming voldoen als uw eigen land.

Wij voeren maatregelen uit om uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer die van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) naar andere landen worden overgebracht. Wij vertrouwen op een passendheidsverklaring van de Europese Commissie over bepaalde landen, zoals toepasselijk (zie hier). Comscore en haar diensten handelen in overeenstemming met de kaders van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild, die zijn uiteengezet door het U.S. Department of Commerce, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonsgegevens die worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u onze Verklaring over het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild raadplegen. Als er sprake is van een conflict tussen dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, gelden de principes van het privacyschild. Andere maatregelen waar wij van tijd op tijd kunnen vertrouwen omvatten het hanteren van standaard clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (zie hier) in onze contracten met derden die gegevens ontvangen buiten de EER of, in buitengewone omstandigheden, overdragen op de basis van toegestane statutaire afwijkingen.

Voor particulieren die in de EER of Zwitserland gevestigd zijn, is comScore B.V., Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zijn verzameld en worden verwerkt over de bezoekers aan de websites en gebruikers van de applicaties die in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of Zwitserland gevestigd zijn, tenzij anders wordt vermeld in een applicatiespecifiek privacybeleid. comScore B.V. is een dochteronderneming van comScore, Inc.

Voor meer informatie over ons AVG-beleid klikt u hier. Ons AVG-beleid bevat extra informatie die aansluit op dit privacybeleid en betrekking heeft op het verwerken van ‘persoonsgegevens’ en de uitoefening van rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679.


Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Als we onze werkmethoden wat betreft uw gegevens wijzigen, stellen we u daarvan op de hoogte door een gewijzigd privacybeleid op deze website te plaatsen, met een nieuwe ingangsdatum. De wijzigingen worden dertig dagen na de datum van plaatsing van kracht. Wij raden u met klem aan dit privacybeleid van tijd tot tijd door te lezen, zodat u goed geïnformeerd blijft over onze werkmethoden betreffende uw gegevens.

Gezaghebbende versie. Wanneer de tekst van dit beleid in meerdere talen beschikbaar is, blijft de Engelse versie de gezaghebbende versie, behalve wanneer dit niet toegestaan is onder de toepasselijke wetgeving.


Contact opnemen met ScorecardResearch

Als u zorgen of vragen heeft, of onze privacymethoden beter wilt begrijpen, stuurt u dan een e-mail aan privacy@fullcirclestudies.com. Als u liever contact opneemt per post, kunt u een brief sturen naar Full Circle Studies, ATTN: Privacy, 11950 Democracy Drive, Reston, VA 20190, USA