Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 r


ScoredResearch, usługa świadczona przez Full Circle Studies, Inc. w ramach grupy Comscore, Inc. zajmującej się badaniami rynku, (określana dalej mianem „ScorecardResearch”, „my”, „nas” lub „nasz”) zbiera dane na temat cyfrowych zachowań konsumentów, które mogą obejmować informacje dotyczące Twojej aktywności na komputerze lub urządzeniu, Twojej aktywności w sieci, Twojej aktywności związanej ze strumieniową transmisją danych wideo oraz innej aktywności, w ramach szerokich działań Comscore związanych z badaniami rynku. Korzystamy z tych danych w celu tworzenia raportów na temat cyfrowych zachowań konsumentów i trendów, jak również dostarczania produktów związanych z badaniami i informacjami do naszych klientów, które informują naszych klientów o preferencjach i zainteresowaniach konsumentów. Comscore jest uznanym autorytetem w dziedzinie trendów internetowych, której dane są regularnie cytowane przez duże media, takie jak New York Times, Wall Street Journal i CNN, jak również obszernie powołują się na nie największe firmy świadczące usługi internetowe oraz firmy z listy Fortune 500. Więcej informacji na temat grupy Comscore można znaleźć na stronie www.Comscore.com.


Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki informacyjne w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji zebranych od osób odwiedzających naszą stronę internetową, www.scorecardresearch.com („Strona internetowa”), a także od osób odwiedzających strony internetowe i użytkowników aplikacji, którzy przystąpili do naszych działań związanych z badaniami rynku. Możemy również przekazywać nasze dane dotyczące przeglądania sieci i korzystania z aplikacji podmiotom zewnętrznym w celu wykorzystania w reklamie opartej na zainteresowaniach, w sposób opisany poniżej.


Jakie informacje są zbierane?

Informacje zbierane od osób. ScorecardResearch może zbierać dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko i dane kontaktowe, które nam dostarczyłeś za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub w inny sposób. Na przykład, jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej Strony internetowej, możemy pobrać Twój adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe, które dostarczysz nam dobrowolnie w swojej wiadomości.

Możemy korzystać z plików cookie lub innych technologii na naszej Stronie internetowej w celu zbierania informacji na temat Twojego systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, preferencji wyboru stron internetowych, Twojego sposobu korzystania z naszej Strony internetowej oraz z innych informacji, które pomagają nam w obsłudze naszej Strony internetowej.


Informacje zbierane od podmiotów zewnętrznych. Możemy również zbierać informacje na temat sposobu korzystania przez Ciebie ze stron internetowych lub aplikacji, a także reklam, które oglądasz na tych stronach internetowych lub aplikacjach. Informacje te mogą określać treści, które oglądasz na stronach internetowych, jakie odwiedzasz oraz aplikacjach, z których korzystasz, a także reklamach, które są Ci przedstawiane za pośrednictwem tych stron internetowych i aplikacji. Proces ten jest dalej opisany poniżej.


Informacje zebrane za pomocą tagowania, plików cookie i innych identyfikatorów. W ramach naszych działań związanych z badaniem rynku, operatorzy stron internetowych i aplikacji uczestniczących w programie, w tym aplikacji znajdujących się w urządzeniach do gier; urządzeniach over-the-top; oraz aplikacjach, które umożliwiają użytkownikom transmisję strumieniową plików wideo lub wykonywanie innych funkcji, wyrażają zgodę na ustawienie tagów sieciowych na swoich stronach internetowych, w swoich aplikacjach lub w reklamach prezentowanych na ich stronach internetowych lub w ich aplikacjach. Tagi sieciowe są zwykle używane przez firmy w celu zrozumienia ruchu użytkowników na ich stronie internetowej, a tagi, z których korzystamy są wykorzystywane w podobny sposób w celu zbierania informacji na temat ogólnych schematów ruchu użytkowników na stronach internetowych i aplikacjach uczestniczących w programie. Tagi te przesyłają komunikat do ScorecardResearch, który powoduje umieszczenie pliku cookie ScorecardResearch lub dostęp do mobilnego identyfikatora. Plik cookie to niewielka ilość danych, która jest przesyłana do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywana w Twoim urządzeniu. Proces ten umożliwia nam identyfikację Twojego urządzenia oraz zbieranie informacji na temat zachowań użytkowników na niepowiązanych stronach internetowych i aplikacjach w czasie, takich jak rozróżnienie pomiędzy nowymi a stałymi użytkownikami strony internetowej lub aplikacji. Wykorzystujemy połączenie tagowania, plików cookie i identyfikatorów (w stosownych przypadkach), aby umożliwić operatorom stron internetowych i aplikacji uczestniczących w programie zrozumienie ruchu użytkowników. W określonych przypadkach, sieci reklamowe lub reklamodawcy mogą korzystać z usług ScorecardResearch w celu pomiaru efektywności reklamy lub reklamy opartej na zainteresowaniach. Możemy ustawić tag na Twoim urządzeniu w celu ułatwienia tego pomiaru. Należy zauważyć, że możesz przeglądać i usuwać te pliki cookie przy zastosowaniu funkcji Twojej przeglądarki; tym niemniej, usunięcie plików cookie nie zapobiegnie zbieraniu danych, natomiast może uniemożliwić Ci korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony internetowej. Poniżej znajdują się opcje wyboru, jakie oferujemy w związku z tymi działaniami.

Informacje zbierane od podmiotów zewnętrznych. Możemy korzystać z usługodawców zewnętrznych w celu uzyskiwania danych osobowych oraz łączenia tych danych z innymi danymi, które zbieramy od Ciebie lub na Twój temat. Proces ten może obejmować umieszczenie pliku cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu, kiedy odwiedzasz stronę internetową uczestniczącą w programie, korzystasz z uczestniczącej aplikacji, lub przeglądasz reklamy na uczestniczących stronach internetowych lub w uczestniczących aplikacjach. Może również obejmować zbieranie przez podmiot zewnętrzny wszelkich identyfikatorów powiązanych z Twoim urządzeniem, takich jak identyfikator urządzenia, lub identyfikator reklamowy („IDFA”). Możemy ponadto powiązać wszelkie informacje uzyskane z innych źródeł (takich jak operatorzy stron internetowych i aplikacji, platformy mediów społecznościowych, firmy zajmujące się raportowaniem preferencji konsumentów oraz agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów) z informacjami zebranymi przez pliki cookie podmiotów zewnętrznych znajdujące się w Twoim komputerze lub urządzeniu, lub wszelkimi innymi informacjami, które zebraliśmy od Ciebie lub na Twój temat, przy zastosowaniu procedur poufnego dopasowania. Informacje, które pozyskujemy z innych źródeł mogą obejmować informacje na temat Twojej aktywności w zakresie przeglądania sieci, Twoich zachowań związanych z oglądaniem telewizji (np. programy, które oglądasz i nagrywasz, Twój sposób korzystania z dekodera STB, Twój sposób korzystania z programów na życzenie oraz telewizji Over-The-Top, a także Twojego sposobu korzystania z interaktywnych aplikacji telewizyjnych), Twoich zainteresowań oraz Twojego sposobu korzystania z Twojego urządzenia (urządzeń).


W jaki sposób są wykorzystywane zebrane informacje?

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem tagów sieciowych i plików cookie oraz od podmiotów zewnętrznych w celu prowadzenia i ulepszania naszej działalności, w tym tworzenia raportów, badań i produktów informacyjnych, które udostępniamy firmom będącym naszymi klientami. Raporty te pomagają naszym klientom w osiąganiu celów biznesowych, pomagając im lepiej zrozumieć trendy internetowe, sposób korzystania przez konsumentów z Internetu oraz ich preferencje. Raporty te nie zawierają danych osobowych. Możemy z nich korzystać oraz je ujawniać według własnego uznania. Nie korzystamy z informacji, które zbieramy w celu kierowania reklam lub innych treści do Twojego komputera lub urządzenia. Nasi partnerzy mogą korzystać z informacji, które im dostarczamy w celu ulepszania własnych kampanii reklamowych.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe, które nam dostarczasz w celu obsługi i poprawy naszej działalności, w tym tej Strony internetowej; komunikowania się z Tobą; oraz świadczenia dla Ciebie usług, o które poprosiłeś.

Możemy wykorzystywać i ujawniać wszelkie informacje, które są podawane łącznie lub nie pozwalają na identyfikację osobistą wedle naszego uznania.W jaki sposób informacje są ujawniane?

Możemy również udostępniać wszelkie dane osobowe, które nam dostarczysz w przypadkach opisanych poniżej:

  • Naszym sprzedawcom, konsultantom, pośrednikom, wykonawcom i innym usługodawcom, z których usług korzystamy w celu wsparcia naszej działalności;
  • W celu udzielania Ci wszelkich informacji lub usług, o które poprosisz;
  • W celu odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy sądowe i inne procedury prawne, lub w inny sposób wymagany przez prawo;
  • W celu wykonywania naszych praw lub obrony przed zarzutami prawnymi, w celu egzekwowania naszych kontraktów, badania, odpowiadania i rozwiązywania problemów lub dochodzeń (w tym dochodzeń rządowych), lub aby umożliwić nam sięgnięcie po dostępne rozwiązania lub ograniczenie szkód, jakie możemy ponieść;
  • W związku z faktyczną bądź potencjalną fuzją, sprzedażą, przejęciem, cesją lub przeniesieniem całości lub części naszych aktywów, spółek stowarzyszonych, linii biznesowych lub produktów, w tym w przypadku bankructwa;
  • Naszym spółkom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub spółkom macierzystym; oraz
  • Za Twoją zgodą.


W jaki sposób mogę zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach i/lub badaniach rynku?

Rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach

Za pomocą wyżej opisanych praktyk możemy również gromadzić dane na temat przeglądanych przez Ciebie stron internetowych oraz korzystania z aplikacji mobilnych na przestrzeni czasu i w różnych urządzeniach cyfrowych, w tym informacje dotyczące możliwych powiązań pomiędzy przeglądarkami a urządzeniami, jak również udostępniać te dane osobom trzecim do wykorzystywania dla ich własnych celów związanych z reklamą opartą na zainteresowaniach. Przestrzegamy samoregulacyjnych zasad organizacji Digital Advertising Alliance w ramach tej działalności. Na stronie www.aboutads.info/choices można dowiedzieć się więcej na temat reklamy opartej na zainteresowaniach, zrezygnować z gromadzenia i przekazywania danych dotyczących przeglądania stron internetowych dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach, a także zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych w tym celu przez inne firmy, które uczestniczą w procedurze samoregulacji branży. Aby zrezygnować ze zbierania i przekazywania przez nas danych dotyczących korzystania z aplikacji na rzecz podmiotów zewnętrznych w celu wykorzystywania ich do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, możesz skorzystać z wszelkich sposobów kontroli, które są przeznaczone w tym celu przez system operacyjny w Twoim urządzeniu mobilnym. Należy zauważyć, że rezygnacja nie spowoduje, że reklamy przestaną się pojawiać w Twojej przeglądarce lub aplikacjach. Może natomiast sprawić, że widziane przez Ciebie reklamy będą mniej odpowiadały Twoim zainteresowaniom. Możesz również nadal otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach od innych firm. Dodatkowo należy zauważyć, że jeżeli korzystasz z innej przeglądarki lub urządzenia, usuwając ciasteczka ze swojej przeglądarki lub resetując nr ID platformy reklamowej na swoim urządzeniu mobilnym, konieczny może być ponowny wybór opcji rezygnacji.

Reklama oparta na zainteresowaniach nie jest dostępna w krajach Unia Europejska.

Rezygnacja z badań rynku

Możesz kontrolować poziom swojego uczestnictwa w programach badania rynku Scorecard Research oraz zrezygnować z uczestnictwa w tego rodzaju programach, odwiedzając stronę: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx. Będziemy nadal mogli zidentyfikować, że dany użytkownik odwiedził stronę internetową, jednak nie powiążemy tego zdarzenia z Twoją przeglądarką. Ponadto, jeżeli platforma Twojego urządzenia mobilnego oferuje ustawienia w celu ograniczenia zbierania danych dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach, możesz korzystać z tych ustawień w celu rezygnacji z uczestnictwa w naszych programach badań rynku w odniesieniu do zbierania przez nas danych z aplikacji w takim urządzeniu mobilnym.

Skutek rezygnacji

Należy zauważyć, że mechanizmy związane z rezygnacją znajdujące się pod powyższymi linkami są oparte na plikach cookie (tj. w Twoim komputerze musi znajdować się plik cookie, który poinformuje nasze systemy o Twojej rezygnacji). Jeżeli usuniesz, zablokujesz lub w inny sposób ograniczysz stosowanie plików cookie, rezygnacja może nie być skuteczna. Ponadto, ponieważ różne komputery i różne przeglądarki internetowe wymagają swojej wersji plików cookie dotyczących rezygnacji, musisz przeprowadzić proces rezygnacji na wszystkich komputerach i przeglądarkach, w których chcesz zrezygnować.


Linki i usługi zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych. Nie mamy kontroli nad takimi podlinkowanymi stronami internetowymi, a niniejsza Polityka prywatności nie ma wobec nich zastosowania. Zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności danej strony zewnętrznej, którą odwiedzasz, zanim udzielisz jakichkolwiek informacji właścicielowi takiej strony.

Czy możesz przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe?

Możesz przeglądać, aktualizować lub żądać wprowadzenia zmian do wszelkich danych osobowych, które nam dostarczyłeś za pośrednictwem naszej Strony internetowej, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

W jaki sposób zostaniesz powiadomiony o zmianach w zakresie niniejszej Polityki prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo do regularnej modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli zmienimy nasze praktyki w zakresie Twoich informacji, powiadomimy Cię o tym przez zamieszczenie poprawionej Polityki prywatności na niniejszej Stronie internetowej, zawierającej nową datę wejścia w życie, a zmiany wejdą w życie natychmiast po jej zamieszczeniu. Zachęcamy Cię do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, abyś był na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi Twoich informacji.


Goście zagraniczni a ramy prawne Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową lub uczestniczysz w naszym programie z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, należy zauważyć, że wszelkie informacje, jakie nam dostarczasz przez korzystanie z naszej Strony internetowej lub uczestnictwo w programie mogą być przenoszone i przetwarzane w krajach innych niż kraj, z którego uzyskałeś dostęp do naszej Strony internetowej lub uczestniczyłeś w naszym programie, w tym w Stanach Zjednoczonych, skąd zarządzana jest nasza centralna baza danych. Z zastrzeżeniem następnego akapitu poniżej, należy mieć świadomość, że Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których mogą być przechowywane Twoje dane, mogą nie zapewniać poziomu ochrony równorzędnego z poziomem zapewnianym w Twoim kraju.

ScorecardResearch zachowuje zgodność z ramami prawnymi Tarczy Prywatności UE - USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria - USA określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA https://www.Comscore.com/content/download/39293/2261689/file/PL-Privacy+Shield+Statement+-+Comscore.pdf.

Informacja dla osób przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”): Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową bądź uczestniczysz w panelu lub programie z lokalizacji na terenie EOG, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności RODO tutaj. Nasza Polityka prywatności RODO zawiera dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania „danych osobowych“ oraz wykonywania praw na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.


Z kim mogę się skontaktować, jeżeli mam dodatkowe pytania?

Sponsorem programu jest Full Circle Studies, Inc. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, Umowy licencyjnej użytkownika, naszych praktyk lub Twoich interakcji z tą Stroną internetową oraz tym programem, możesz skontaktować się ze sponsorem programu pod adresem:

privacy@fullcirclestudies.com
Privacy Office
Full Circle Studies, Inc.
11950 Democracy Drive
Reston, VA 20190
USA


W przypadku jakichkolwiek kwestii technicznych prosimy o kontakt: support@fullcirclestudies.com.