Privacybeleid

Ingangsdatum: 26. juni 2019


ScorecardResearch, een service van Full Circle Studies, Inc. en onderdeel van de marktonderzoeksgroep Comscore, Inc. ("ScorecardResearch", "wij", "ons" of "onze") verzamelt gegevens over uw digitale consumptiegedrag, waaronder mogelijk informatie over uw activiteiten op uw computer of apparaat, uw online activiteiten, uw videostreaming-activiteiten en andere activiteiten, als onderdeel van de marktonderzoeken van Comscore. We gebruiken deze gegevens om rapporten over digitaal consumptiegedrag en trends te maken en om onderzoeks- en informatieproducten te leveren aan onze klanten om ze te informeren over de voorkeuren en interesses van consumenten. Comscore is een erkende autoriteit op het gebied van internettrends, wiens gegevens regelmatig worden geciteerd door grote mediakanalen zoals The New York Times, The Wall Street Journal en CNBC, en op grote schaal worden gebruikt door de grootste internetdienstenbedrijven en tientallen Fortune 500-bedrijven. Als u meer wilt weten over Comscore bezoek dan www.Comscore.com.


Dit privacybeleid beschrijft onze informatiepraktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie die is verzameld van bezoekers van onze website, www.scorecardresearch.com ("Website"), en van bezoekers van de websites en gebruikers van de applicaties die onderdeel uitmaakten van ons marktonderzoek. We kunnen ook gegevens over het surfen op het web en het gebruik van toepassingen overdragen aan derden voor hun gebruik voor op interesses gebaseerd adverteren, zoals hieronder wordt beschreven.


Welke informatie wordt verzameld?

Informatie verzameld van particulieren. ScorecardResearch kan persoonlijke informatie zoals uw naam en contactgegevens verzamelen wanneer u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken via onze website of anderszins. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via onze website, kunnen we uw e-mailadres verzamelen alsmede alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in uw bericht.

We kunnen cookies of andere technologieën op onze eigen website gebruiken om informatie te verzamelen over uw besturingssysteem, browsertype, websitevoorkeuren, uw gebruik van onze website en andere informatie die ons helpt onze website te beheren.


Informatie verzameld van externe partijen. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van websites of applicaties en de advertenties die u op die websites en applicaties bekijkt. Deze informatie kan inhoud bevatten van de websites die u bezoekt en de applicaties die u gebruikt, en de advertenties die via deze websites en applicaties worden aangeboden. Dit proces wordt hieronder verder beschreven.


Informatie verzameld door middel van tags, cookies en andere identificatiemiddelen. Als onderdeel van onze marktonderzoek inspanningen, stemmen de exploitanten van deelnemende websites en applicaties, inclusief applicaties op gamingapparaten; over-the-top-apparaten; en applicaties die gebruikers in staat stellen video te streamen of andere functies uit te voeren, ermee in webtags te gebruiken op hun websites, in hun applicaties of in advertenties die op hun websites of in hun applicaties worden weergegeven. Webtags worden vaak door bedrijven gebruikt om het gebruikersverkeer op hun website te begrijpen, en de tags die wij gebruiken worden op dezelfde manier gebruikt om informatie te verzamelen over algemene patronen van gebruikersverkeer naar de deelnemende websites en applicaties. Deze tags verzenden een bericht naar de ScorecardResearch-dienst die ervoor zorgt dat een ScorecardResearch-cookie wordt ingesteld of dat een identificatiemiddel wordt verzameld. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die naar uw browser gestuurd wordt vanuit een website en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Hiermee kunnen we uw apparaat identificeren en informatie verzamelen over gebruikersgedrag op niet-gelieerde websites en applicaties in de loop van de tijd, zoals onderscheid maken tussen nieuwe bezoekers en terugkerende bezoekers van een website of applicatie. We gebruiken de combinatie van tagging, cookies en identificatiemiddelen (waar relevant) om beheerders van deelnemende websites en applicaties inzicht te geven in het gebruikersverkeer. In bepaalde gevallen kunnen advertentienetwerken of adverteerders de diensten van ScorecardResearch gebruiken om de effectiviteit van een advertentie te meten of voor op interesses gebaseerd adverteren. We kunnen een tag op uw apparaat plaatsen om deze meting te vergemakkelijken. U kunt deze cookies bekijken en verwijderen met behulp van de functies van uw browser; Het verwijderen van cookies betekent echter niet dat er geen gegevens worden verzameld en kan ervoor zorgen dat u niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Zie hieronder de keuzes die we bieden met betrekking tot deze activiteit.

Informatie verzameld door derden. We kunnen externe serviceproviders gebruiken om persoonlijke informatie te verkrijgen en die gegevens combineren met andere gegevens die we van of over u verzamelen. Dit kan betekenen dat een derde partij een cookie op uw computer of apparaat plaatst wanneer u een deelnemende website bezoekt, een deelnemende applicatie gebruikt, of een advertentie bekijkt op deelnemende websites of in deelnemende applicaties. Het kan ook betekenen dat een derde partij identificatiegegevens verzamelt die aan uw apparaat zijn gekoppeld, zoals een apparaat-ID of een reclame-ID ("IDFA"). We kunnen verder alle informatie verkregen van andere bronnen (zoals website- en applicatie-exploitanten, sociale-mediaplatforms, andere marktonderzoekbureaus en kredietbeoordelingsbureaus) koppelen aan informatie die is verzameld door cookies van derden op uw computer of apparaat, of enige andere informatie die we hebben verzameld van of over u, met behulp van vertrouwelijke matchprocedures. De informatie die we verkrijgen van andere bronnen kan informatie bevatten over uw online surfgedrag, uw kijkgedrag op televisie (zoals programma's die u bekijkt en opneemt, uw gebruik van uw settopbox, uw verbruik van on-demand-programmering en over-the-top-inhoud en uw gebruik van interactieve televisietoepassingen), uw interesses, uw gebruik van toepassingen en uw gebruik van uw apparaat(en).


Hoe wordt de verzamelde informatie gebruikt?

We gebruiken de informatie die we verzamelen via webtags en cookies en van derden om ons bedrijf te runnen en te verbeteren, en voor het maken van rapporten, en onderzoeks- en informatieproducten die we delen met bedrijven die onze klanten zijn. Deze rapporten helpen onze klanten bij het realiseren van hun zakelijke doelen door hen een beter inzicht te laten krijgen in het digitale consumptiegedrag, trends en voorkeuren van consumenten. Deze rapporten bevatten geen persoonlijke informatie en we kunnen dergelijke rapporten naar eigen inzicht gebruiken en openbaar maken. We gebruiken de informatie die we verzamelen niet om advertenties of andere inhoud doelgerichter te maken voor uw computer of apparaat. Onze partners kunnen de informatie die we aan hen verstrekken gebruiken om hun eigen advertentiecampagnes te verbeteren.

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken om ons bedrijf te verbeteren, inclusief deze website; om met u te communiceren; en om u te voorzien van informatie of diensten die u hebt aangevraagd.

We kunnen alle informatie die is geaggregeerd of geanonimiseerd zodat deze u niet persoonlijk identificeert, naar eigen goeddunken gebruiken of openbaar maken.Hoe wordt de informatie vrijgegeven?

We kunnen bovendien alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt delen zoals hieronder beschreven:

  • Met onze verkopers, adviseurs, agenten, aannemers en andere serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen;
  • Om u te voorzien van alle informatie of diensten die u aanvraagt;
  • Om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en andere juridische procedures, of anderszins vereist door de wet;
  • Om onze wettelijke rechten uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims, om onze contracten af te dwingen, om problemen of vragen (inclusief overheidsverzoeken) te onderzoeken, te beantwoorden en op te lossen, of om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of om de schade te beperken die wij mogelijk oplopen;
  • In verband met een daadwerkelijke of potentiële fusie, verkoop, overname, aanstelling of overdracht van alle of een deel van onze activa, gelieerde ondernemingen, bedrijfsonderdelen of producten, ook indien er sprake is van een faillissement;
  • Met onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of moedermaatschappijen; en
  • Met uw toestemming.


Uitschakelen van interessegebaseerde reclame en/of marktonderzoek.

Interessegebaseerde reclame uitschakelen

Door middel van de hierboven beschreven praktijken kunnen we gegevens verzamelen over uw surfgedrag en het gebruik van toepassingen in de loop der tijd en op verschillende digitale platformen, met inbegrip van informatie over de mogelijke relaties tussen verschillende browsers en apparaten, en kunnen we deze gegevens aan derden verstrekken om te gebruiken voor hun eigen interessegebaseerde reclamedoeleinden. We houden ons aan de zelfregulerende principes van de Digital Advertising Alliance in verband met deze activiteit. U kunt www.aboutads.info/choices bezoeken om meer te weten te komen over interessegebaseerde reclame, om de verzameling en overdracht van webbrowsergegevens voor interessegebaseerde reclamedoeleinden uit te schakelen, en het verzamelen en het gebruiken van gegevens voor dit doel door andere bedrijven die deelnemen aan zelfregulering van de industrie, uit te schakelen. Om de verzameling en overdracht uit te schakelen van applicatie-gebruiksgegevens voor externe partijen voor hun eigen interessegebaseerde reclamedoeleinden, kunt u de besturingselementen gebruiken van het besturingssysteem op uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat het uitschakelen de reclame in uw browser of in de applicaties die u gebruikt, niet zal stoppen. Het kan ervoor zorgen dat de advertenties die u ziet minder relevant zijn met betrekking tot uw interesses. Het is ook mogelijk dat u interessegebaseerde reclame van andere bedrijven blijft ontvangen. Houd er rekening mee dat als u een andere browser of ander apparaat gebruikt, u cookies uit uw browser wist of het reclame-ID van het platform van uw mobiele toestel opnieuw instelt, u uw uitschakelkeuzes opnieuw moet instellen.

Interest-based advertising is niet beschikbaar in de Europeese Unie.

Marktonderzoek uitschakelen

U kunt uw deelnameniveau in onze marktonderzoeksprogramma's regelen en deelname aan dergelijke programma's uitschakelen door de volgende link te bezoeken: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx. We zullen blijven registreren dat een gebruiker een website heeft bezocht, maar we zullen dat bezoek niet aan uw browser koppelen. Als uw platform voor mobiele apparaten instellingen biedt om het verzamelen van gegevens voor interessegebaseerde reclame te beperken, kunt u deze instellingen gebruiken om de gegevensverzameling van applicaties op dat mobiele apparaat voor onze marktonderzoeksprogramma's uit te schakelen.

Effect van het uitschakelen

Houd er rekening mee dat de bovenstaande uitschakelmechanismen van de browser, cookiegebaseerd zijn (dat wil zeggen dat er een cookie op uw computer aanwezig moet zijn om onze systemen duidelijk te maken dat u voor uitschakeling hebt gekozen). Als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, is deze uitschakeling mogelijk niet effectief. Omdat verschillende computers en verschillende internetbrowsers hun eigen versie van de uitgeschakelde cookie hebben, moet u dit uitschakelingsproces wellicht ook uitvoeren op andere computers en browsers waarbij u deze wilt uitschakelen.


Links en diensten van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We hebben geen controle over deze websites en dit Privacybeleid is dan ook niet van toepassing op die websites. We raden u aan het privacybeleid van een website van derden die u bezoekt te lezen alvorens informatie aan de eigenaar van die website te verstrekken.

Is het mogelijk om persoonlijke informatie te bekijken en wijzigen?

U kunt de persoonlijke informatie die u ons via onze website hebt verstrekt, bekijken, bijwerken of wijzigen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Hoe word ik geïnformeerd over wijzigingen in dit Privacybeleid?

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid periodiek te wijzigen of bij te werken. Als wij onze praktijken met betrekking tot uw informatie wijzigen, zullen wij u op de hoogte brengen door een gewijzigd Privacybeleid op deze Website te plaatsen met een nieuwe ingangsdatum, na de plaatsing worden deze wijzigingen onmiddellijk van kracht. We adviseren u dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze werkwijzen met betrekking tot uw informatie.


Internationale bezoekers en de kaders van het Europees-Amerikaans Privacyschild en Zwitsers-Amerikaans Privacyschild

Als u onze website bezoekt of deelneemt aan ons programma vanuit locaties buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat alle informatie die u ons verstrekt door onze website te gebruiken of deel te nemen aan het programma, kan worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land van waaruit u onze website hebt bezocht of hebt deelgenomen aan ons programma, inclusief de Verenigde Staten waar onze centrale database wordt beheerd. Behoudens de volgende, onderstaande paragraaf, moet u zich ervan bewust zijn dat de Verenigde Staten en andere landen waar uw gegevens kunnen worden bewaard mogelijk geen gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als in uw land.

ScorecardResearch handelt in overeenstemming met de kaders van het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild, die zijn uiteengezet door het U.S. Department of Commerce, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonsgegevens overgebracht van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u onze Europees-Amerikaans Privacyschild en Zwitsers-Amerikaans Privacyschild-verklaring raadplegen https://www.Comscore.com/content/download/39289/2261669/file/NL-Privacy+Shield+Statement+-+Comscore.pdf.

Voor particulieren die binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") zijn gevestigd: Als u onze website bezoekt of deelneemt aan een panel of een programma vanuit locaties binnen de EER, lees dan hier ons GDPR-privacybeleid. Ons GDPR-privacybeleid bevat aanvullende informatie met betrekking tot de verwerking van 'persoonlijke gegevens' en de uitoefening van rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) 2016/679.


Met wie kunt u contact opnemen indien u verdere vragen hebt?

De sponsor van het programma is Full Circle Studies, Inc. Indien u vragen hebt over het bovenstaande Privacybeleid, onze praktijken of uw interactie met deze website en dit programma, kunt u contact opnemen met de sponsor van het programma via:

privacy@fullcirclestudies.com
Privacy Office
Full Circle Studies, Inc.
11950 Democracy Drive
Reston, VA 20190
VS


Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met: support@fullcirclestudies.com.