Inställningar

Du kan styra din nivå av deltagande i ScorecardResearch:s studier, samt andra studier som utförs av Full Circle Studies, Inc., eller dess dotterbolag.

Klicka här om du inte vill få fler enkäter eller om du inte längre vill att studier från ScorecardResearch ska associeras till din webbläsare. Vi fortsätter att räkna att en webbläsare har kontaktat vår webbplats, men beräkningen blir inte förknippad med din webbläsare.

Denna avanmälan förhindrar dig också i att delta i studier från ScorecardResearch eller VoiceFive, Inc. (ett dotterbolag till Full Circle Studies, Inc., som tillhandahåller enkäter över nätet). Det är dock viktigt att att vara medveten om att denna avanmälan är cookie-baserad (dvs. det måste finnas en cookie på din dator som meddelar systemet att du har avanmält dig). Om du raderar, blockerar, eller på annat sätt begränsar användandet av cookies, kan denna avanmälan vara utan effekt. Dessutom kräver olika datorer och olika webbläsare egna versioner av den cookie som anger att du är avregistrerad. Detta innebär att du måste avanmäla dig på alla datorer och i alla webbläsare du använder.