Innstillinger

Du kan kontrollere ditt deltagelsesnivå i ScorecardResearchs markedsundersøkelsesprogrammer, i likhet med andre undersøkelsesprogrammer som ledes av Full Circle Studies Inc., eller dets tilknyttede selskaper.

Klikk her for å reservere deg mot å ha ScorecardResearchs markedsundersøkelsesprogrammer tilknyttet til nettleseren din. Vi vil forsatt registrere det når en nettleser åpner en side, men registreringen vil ikke være tilknyttet nettleseren din.

Denne reservasjonen vil også hindre deg fra å motta invitasjoner til å delta i markedsundersøkelsesprogrammer fra ScorecardResearch eller VoiceFive, Inc. (et selskap tilknyttet Full Circle Studies Inc., som tilbyr spørreundersøkelser på Internett). Men det er viktig at du forstår at denne reservasjonen er basert på informasjonkapsler (dvs. det må være en informasjonskapsel på datamaskinen din som forteller vårt system om reservasjonen din). Derfor, hvis du sletter, blokkerer eller hindrer informasjonskapsler på en eller annen måte, vil ikke reservasjonen være gjeldende. I tillegg må du utføre denne reservasjonsprosessen på alle datamaskiner og i alle nettlesere som du ønsker at skal være reservert, fordi forskjellige datamaskiner og nettlesere krever sine egne versjoner av informasjonskapsler for reservasjon.