Voorkeuren

U kunt uw mate van deelname aan de marktonderzoekprogramma's van ScorecardResearch regelen, samen met andere onderzoeksprogramma's die worden uitgevoerd door Full Circle Studies, Inc. of haar partners.

Om u af te melden voor het laten koppelen van de marktonderzoeksprogramma's van ScorecardResearch aan uw browser, klikt u hier. Wij blijven het feit beschouwen dat een browser een site heeft bezocht, maar dit zal niet worden gekoppeld aan uw browser.

Door deze afmelding ontvangt u tevens geen uitnodigingen meer om deel te nemen aan marktonderzoeksprogramma's van ScorecardResearch of VoiceFive, Inc. (een partner van Full Circle Studies, Inc. die onderzoeken op het internet biedt). Het is echter belangrijk dat u inziet dat deze afmelding is gebaseerd op cookies (d.w.z. dat er een cookie aanwezig moet zijn op uw computer om onze systemen te melden dat u hebt afgemeld). Dus als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, gaat deze afmelding mogelijk niet van kracht. Bovendien moet u dit afmeldingproces uitvoeren op alle computers en browsers die u wilt afmelden omdat verschillende computers en verschillende internetbrowsers allemaal hun eigen versie van de afmeldingscookie vereisen.