Zásady ochrany soukromí a oznámení o patentech

ScorecardResearch, služba společnosti Full Circle Studies, Inc. a součást skupiny pro výzkum trhu comScore, Inc., slouží ke sběru dat o prohlížení internetových stránek na určitých webech a v určitých mobilních aplikacích, které se zaregistrovaly do výzkumného projektu comScore, Inc. s cílem vytvořit zprávy o chování uživatelů na internetu a internetových trendech a s cílem poskytovat výzkumné a informační produkty, které napomáhají klientům lépe pochopit preference uživatelů a oslovit další zákaznické segmenty. comScore je uznávanou autoritou v oboru internetových a obecných ekonomických trendů, přičemž jeho údaje pravidelně citují významná média, například New York Times, the Wall Street Journal a CNBC. Služby této firmy významně využívají největší společnosti poskytující služby na internetu a celá řada společností z žebříčku Fortune 500. Další informace o comScore naleznete na adrese www.comscore.com.


Jak používáte webové značky, soubory cookie a jiné identifikátory při sběru informací?

Jako součást tohoto úsilí o marketingový průzkum souhlasí účastníci s nasazením webových tagů služby ScorecardResearch na svých stránkách. Tyto webové značky odešlou zprávu do ScorecardResearch, která umožní souboru cookie ScorecardResearch, aby byl uložen nebo umožní přístup k mobilnímu identifikátoru. Soubor cookie je malý datový soubor, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odesílán do vašeho prohlížeče z webových stránek a pak uložen pevném disku vašeho počítače (viz část „cookie“ níže). Tento proces, který nazýváme „sledování návštěv na webu“ je prováděn tak, aby služba ScorecardResearch byla schopna sledovat návštěvy na webu, jako například nové návštěvníky s porovnáním s opakovanými návštěvami na webových stránkách. Služba ScorecardResearch využívá kombinaci webových tagů, souborů cookie a mobilních identifikátorů (kde je to relevantní) k tomu, aby pomohla účastníkům počítat uživatele, kteří navštívili a zobrazili stránku nebo některé její části. Požadujeme, aby webové stránky používající naše webové tagy a soubory cookie zahrnovaly upozornění o jejich použití a shromažďování anonymních údajů o datových přenosech a dále aby uváděly, jaké možnosti mají uživatelé vzhledem k používání shromážděných dat. V určitých případech, kde je služba ScorecardResearch používána pro měření inzerce, mohou být soubory cookies nastaveny inzertní sítí nebo inzerentem. Pokud je inzertní síť nebo inzerent členem Digital Advertising Alliance, může být k dispozici upozornění po kliknutí na ikonu DAA.  Vezměte, prosím, na vědomí, že soubory cookies můžete zobrazit a odstranit pomocí funkcí vašeho prohlížeče nebo je můžete prohlížet prostřednictvím instalovaného nástroje třetí strany.

ScorecardResearch může pro získávání identifikujících informací neosobního charakteru využívat služeb třetí strany a přidávat údaje k našim měřením. Proces, jehož výsledkem je toto přidružení, může vyvolat buďto společnost ScorecardResearch nebo třetí strana (poskytovatel služeb). V tomto procesu může společnost ScorecardResearch odeslat soubor cookie třetí strany (poskytovatele služeb). Můžeme též vašemu počítači nebo zařízení přidělit anonymní jedinečný identifikátor v rámci souborů cookies ScorecardResearch, který bude obsahovat údaje získané z jiných zdrojů (např. od společností zabývajících se spotřebitelskými preferencemi), a to pomocí procedur sesouhlasení důvěrných informací.

Služba ScorecardResearch využívá kombinaci webových znacek a souboru cookie k tomu, aby pomohla webovým stránkám pocítat uživatele, kterí navštívili a zobrazili stránku nebo její nekteré cásti. Požadujeme, aby webové stránky používající naše webové znacky a soubory cookie zahrnovaly upozornení o jejich použití a shromaždování anonymních údaju o datových prenosech a dále aby uvádely, jaké možnosti mají uživatelé vzhledem k používání shromáždených dat.

Jaké informace, včetně osobních údajů, jsou sbírány?

Značky používané službou ScorecardResearch se nepoužívají k identifikaci uživatele, který stránky navštěvuje. Například naše webové značky mohou sbírat takové údaje, jako je datum a čas, adresa URL a název webové stránky. 

Jakým způsobem se informace používají a předávají?

Tyto informace jsou analyzovány a výsledné zprávy, výzkumné závěry a informační produkty jsou sdíleny s našimi klienty. Tyto zprávy pomáhají našim klientům dosahovat obchodních cílů díky lepšímu pochopení chování uživatelů na internetu, trendů a zákaznických preferencí.Jak dlouho si uchovávají údaje sbíráte?

Data shromáždená sledováním na úrovni webového prohlížece jsou obvykle uchovávána po dobu 90 dnu.     Agregovaná data používaná k analytickým úcelum mohou být uchovávána po neomezenou dobu. Navíc v nekterých prípadech, napríklad pokud urcitý web požádá o podrobné výkazy, vybrané anonymní záznamy týkající se tohoto webu mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak mohu získat výjimku z cílené inzerce a/nebo výzkumu trhu?

Výjimka z cílené inzerce

Mužeme uzavírat partnerství se tretími stranami, které mohou využívat cookies nebo další technologie ke shromaždování informací o vašich návštevách na naší webové stránce a dalších webových stránkách za úcelem relevantnejších zobrazovaných reklam. Tento postup se nazývá cílená inzerce. Prostrednictvím postupu uvedených výše mužeme také shromaždovat údaje o vašem chování pri prohlížení webu a využívání mobilních aplikací v prubehu casu a v rámci digitálního majetku, vcetne informací o možných vztazích mezi ruznými prohlížeci a zarízeními, a poskytovat tyto údaje tretím stranám k využití pro jejich vlastní úcely cílené inzerce. Scorecard Research dodržuje ve spojitosti s touto cinností samoregulacní principy Digital Advertising Alliance. Na stránkách www.aboutads.info/choices se o cílené inzerci mužete dozvedet více. Mužete také získat výjimku ze shromaždování údaju a prenášení údaju o prohlížení webu za úcelem cílené inzerce ze strany Scorecard Research a ze shromaždování a využívání údaju za tímto úcelem ze strany dalších spolecností, které se úcastní samoregulace v oboru.

Pokud chcete mít výjimku ze shromaždování, využívání a prenášení údaju o využívání aplikace za úcelem cílené inzerce na vašem zarízení ze strany Scorecard Research a dalších spolecností, které se podílejí na aplikaci DAA AppChoices, mužete si danou aplikaci stáhnout na své zarízení a svou volbu uplatnit. AppChoices je dostupná na techto odkazech:

AppChoices DAA pro iOS
AppChoices DAA pro iOS
AppChoices DAA na Amazon

Vezmete prosím na vedomí, že výjimka nezastaví zobrazování inzerce ve vašem prohlížeci nebo v aplikacích. Je pouze možné, že reklamy, které vidíte, budou méne propojené s tím, co vás zajímá. Je také možné, že budete nadále dostávat cílenou inzerci od jiných spolecností. Dále prosím vezmete na vedomí, že pokud budete používat jiný prohlížec nebo zarízení, vymažete cookies ze svého prohlížece nebo resetujete reklamní ID platformy vašeho mobilního zarízení, bude možná nutné obnovit volby výjimky.

Výjimka z výzkumu trhu

Úroven vaší úcasti v programech pruzkumu trhu služby ScorecardResearch a výjimky z úcasti v takových programech mužete spravovat prostrednictvím návštevy webové stránky: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx. Budeme nadále pocítat prístupy prohlížece na stránku, ale tento pocet nebude spojován konkrétne s vaším prohlížecem.

Tato výjimka vám také zabrání v tom, abyste dostávali pozvánky na úcast v pruzkumech trhu od ScorecardResearch nebo VoiceFive, Inc. (pobocka Full Circle Studies, Inc., která nabízí pruzkumy na internetu).

Úcinnost výjimky

Vezmete prosím na vedomí, že mechanismy výjimky, na které je odkázáno výše, jsou založeny na cookies (tzn. na vašem pocítaci musí být cookie, aby našim systémum oznámilo, že jste požádali o výjimku). Pokud cookies smažete, blokujete nebo jinak omezujete, výjimky nemusí být úcinné.

Jak budu informován o změnách této Smlouvy?

Pokud změníme způsob nakládání s daty, která shromažďujeme, nebo pokud změníme jiné aspekty našeho programu, zveřejníme tyto změny na těchto webových stránkách. Změny vstoupí v platnost okamžitě po tomto zveřejnění. Pokud nesouhlasíte s těmito změnami, můžete zrušit svou účast při sběru dat výše popsaným způsobem.Patentové upozornění

Naše aplikace zahrnuje a implementuje patentované technologie. Další informace naleznete na stránce http://www.comscore.com/patents

Jaké jsou zákonné podmínky a podmínky úcasti v tomto programu?

Rozhodné právo: Souhlasíte s tím, že všechny spory nebo nároky vzešlé z tohoto programu nebo smlouvy budou urovnány závaznou arbitráží v okrese Fairfax, státu Virginia, podle Pravidel Asociace americké arbitráže. Potvrzujete, že vy, Full Circle Studies a comScore souhlasíte, že každý z vás je oprávnen uplatnit nároky proti sobe navzájem svým vlastním jménem a nikoliv jako žalobce nebo clen v rámci trídy v jakémkoliv rízení s prípadnou trídou žalobcu ci jejich zástupcem.  Rízení bude vedeno v anglickém jazyce, stejne jako všechny použité dukazy. Bez ohledu na prípad, kdy by zákony vyžadovaly jinak, musí být jakýkoliv nárok uplatnen do jednoho roku od okamžiku, kdy vznikl, jinak bude takový nárok promlcen navždy. Souhlasíme s tím, že bez ohledu jakýkoliv zákon vyžadující jinak, nebude mít rozhodce žádnou autoritu priznat nález, trest nebo exemplární škody proti žádné strane této smlouvy. 

Bez ohledu na výše uvedené se mužeme obrátit na jakýkoliv soud kompetentní jurisdikce se žádostí o docasný soudní zákaz nebo jiné nutné prozatímní opatrení, aniž by došlo k porušení této smlouvy a bez snížení pravomocí rozhodce.

TATO SMLOUVA SE BUDE RÍDIT ZÁKONY SPOLECENSTVÍ STÁTU VIRGINIA, BEZ OHLEDU NA KONFLIKT ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ A TAKOVÝ ZÁKON BUDE POUŽIT ROZHODCEM KE SKUTKOVÉ PODSTATE JAKÉHOKOLIV SPORU NEBO NÁROKU. V PRÍPADE JAKÉHOKOLIV RÍZENÍ NESOUVISEJÍCÍHO S ARBITRÁŽÍ NEBO JEDNÁNÍM, KTERÉ JSOU DUSLEDKEM TOHOTO PROGRAMU CI TÉTO SMLOUVY NEBO S NIMI SOUVISÍ, BUDE VÝHRADNÍ A JEDINECNÁ JURISDIKCE SPOCÍVAT NA PRÍSLUŠNÉM STÁTNÍM SOUDU V OKRESE FAIRFAX, STÁT VIRGINIA, NEBO NA FEDERÁLNÍM SOUDU SE SÍDLEM V ALEXANDRII, STÁT VIRGINIA.

I když je tento program dostupný na Internetu i mezinárodním uživatelum, program je a zustane nabídkou v USA a veškeré použití shromáždených informací je a bude predmetem zákonu a predpisu USA. Mezinárodní uživatelé to musí vzít v potaz a meli by se informovat o vlastních zákonech a nezávisle stanovit, zda je jejich úcast na základe techto faktu stále žádoucí.

Práva tretích stran: Tato smlouva nevytvárí žádná práva nebo náhrady pro jiné strany, než jsou strany této smlouvy a žádná osoba nemuže vyžadovat jakákoliv práva jako oprávnená tretí strana podle této smlouvy.

Prevedení: Nemužete prevést tuto smlouvu nebo jakákoliv práva ci závazky podle ní bez našeho predchozího písemného svolení. Vyhrazujeme si právo na prevedení této smlouvy, jejích práv a závazku, na tretí stranu bez vašeho predchozího souhlasu za podmínky, že nabyvatel souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami této smlouvy.

Odvolání: Pokud si nedokážeme vynutit nejaké právo nebo ustanovení smlouvy, neznamená to žádné odvolání takových práv nebo ustanovení.

Oddelitelnost: Pokud bude nekteré ustanovení této smlouvy bude shledáno nevynutitelným, pak bude takové ustanovení preformulováno pouze v rozsahu nutném pro jeho vynutitelnost. V každém prípade zustanou zbývající ustanovení vynutitelná.

Odškodnení: Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a budete naši spolecnost a všechny pridružené osoby, úredníky, reditele a zamestnance krýt pred veškerými nároky, ztrátami, škodami, odpovednostmi a náklady, krome jiného pred primerenými náklady na právní zástupce, které vzejdou z porušení této smlouvy nebo zneužití tohoto programu.

Odvolání záruky: BERETE NA VEDOMÍ, ŽE TENTO PROGRAM A VEŠKERÝ SOFTWARE, ZMENY VAŠEHO POCÍTACE, FUNKCE, MATERIÁLY A INFORMACE ZPRÍSTUPNENÉ JAKO SOUCÁST TOHOTO PROGRAMU, JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU". NAŠE SPOLECNOST, JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI ODVOLÁVAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ KROME JINÉHO ZÁRUKY NÁROKU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚCEL A PRÁVNÍ CISTOTY.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE NAŠE SPOLECNOST, JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEBO PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI ODPOVEDNÉ ZA JAKÉKOLIV PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ JSOU DUSLEDKEM POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT PROGRAM A TO I V PRÍPADE, ŽE JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTECH TAKOVÝCH ŠKOD, KTERÉ JSOU DUSLEDKEM TOHOTO PROGRAMU. SMLUVNÍ PODMÍNKY TÉTO CÁSTI JSOU PLATNÉ I PO UKONCENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY. V JURISDIKCÍCH, KTERÉ VYLUCUJÍ OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI NEBO ODVOLÁNÍ ZÁRUK, BUDE ODPOVEDNOST NAŠÍ SPOLECNOSTI OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TOTO OMEZENÍ BUDE PLATIT BEZ OHLEDU NA PORUŠENÍ ZÁKLADNÍHO ÚCELU JAKÉKOLIV OMEZENÉ NÁHRADY.

Produkty a služby tretích stran: Nepodporujeme ani neprijímáme odpovednost za materiály tretí strany, které jsou prístupné prostrednictvím Internetu.


Mezinárodní návštevníci a rámce Privacy Shield pro vztahy mezi EU a USA a Švýcarskem a USA

ScorecardResearch splnuje rámec Privacy Shield pro vztahy mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, jak je stanoven ministerstvem obchodu Spojených státu ve vztahu ke shromaždování, využívání a zadržování osobních informací predávaných z Evropského hospodárského prostoru a Švýcarska do Spojených státu.  Více se dozvíte v prohlášení o Privacy Shield uzavreném mezi EU a USA a Švýcarskem a USA https://www.comscore.com/content/download/39265/2261549/file/CZ-Privacy+Shield+Statement+-+Comscore.pdf.

CELÁ SMLOUVA: Tato smlouva ustanovuje celou smlouvu mezi sponzorem a vámi s ohledem na predmetnou záležitost zahrnutou ve smlouve.

Webová stránka ScorecardResearch nereaguje na signály funkce Do Not Track (Nesledovat), protože není urcen standard odesílání techto signálu. Úroven vaší úcasti v programech pruzkumu trhu služby ScorecardResearch mužete spravovat prostrednictvím návštevy webové stránky http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx

Tato dohoda nabývá úcinnosti dne 25. kvetna 2017.

Koho mohu kontaktovat, pokud budu mít dodatecné otázky?

Sponzorem programu je spolecnost Full Circle Studies, Inc. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledne výše uvedených Zásad o ochrane soukromí & licencní smlouvy s uživatelem, našich postupu na tomto webu nebo tohoto programu, mužete kontaktovat sponzora programu na následující adrese:

privacy@fullcirclestudies.com

Privacy Office

Full Circle Studies, Inc.

11950 Democracy Drive

Suite 600

Reston, VA 20190
USA

Informace o podpore získáte na adrese: support@scorecardresearch.com.

L/P 1721