Privacybeleid en patentbericht

ScorecardResearch, een service van Full Circle Studies, Inc. en onderdeel van de marktonderzoekgroep van comScore, Inc., wordt gebruikt om te helpen bij de verzameling van gegevens over webbrowsen op het internet over specifieke websites en mobiele apps die zich geregistreerd hebben voor een brede marktonderzoekinspanning van comScore, Inc. voor het creëren van rapporten over internetgedrag en -trends en voor het bieden van onderzoeks- en informatieproducten die klanten helpen een beter inzicht te krijgen in de voorkeuren van consumenten en het bereiken van consumentensegmenten. comScore, Inc. is een erkende autoriteit met betrekking tot internet en algemene economische trends, wier gegevens routinematig aangehaald worden door grote mediakanalen zoals de New York Times, de Wall Street Journal en CNBC, en wordt uitgebreid gebruikt door de grootste internetservicebedrijven en bedrijven uit de Fortune 500. Als u meer wilt weten over comScore bezoek dan www.comscore.com.


Hoe gebruikt u labels, cookies en andere identificatiemiddelen om informatie te verzamelen?

Als onderdeel van de marktonderzoeksinspanning van ScorecardResearch gaan deelnemers akkoord met het toepassen van ScorecardResearch-weblabels op hun sites. Deze labels sturen een bericht naar ScorecardResearch waarna een ScorecardResearch-cookie geïnstalleerd wordt of een mobiel identificatiemiddel zal worden aangesproken. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vaak een anoniem en uniek identificatiemiddel bevat dat vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt (zie de paragraaf over cookies hieronder). Dit proces, dat wij hieronder “metingen op browserniveau” noemen, verloopt zodanig dat ScorecardResearch gedrag op browserniveau kan identificeren, zoals nieuwe versus terugkerende bezoekers van een website of pagina. ScorecardResearch gebruikt een combinatie van labels, cookies en mobiele identificatiemiddelen (indien van toepassing) om deelnemers te helpen bij het tellen van de gebruikers die een pagina of diverse delen van een pagina bezocht en bekeken hebben. Wij vereisen dat elke website die gebruikmaakt van onze labels en cookies een bericht opneemt over het gebruik van labels en cookies voor het verzamelen van anonieme bezoekersgegevens en om te specificeren welke keuzes beschikbaar zijn voor gebruikers met betrekking tot het gebruik van de verzamelde gegevens. In bepaalde situaties waarin ScorecardResearch gebruikt wordt om een advertentie te meten, kan de cookie door een advertentienetwerk of adverteerder ingesteld worden. Als dit advertentienetwerk of deze adverteerder lid is van de Digital Advertising Alliance, kunt u hier een bericht over krijgen door te klikken op het DAA-pictogram.  U kunt deze cookies via uw browser bekijken en verwijderen met behulp van uw browserfuncties. U kunt ook een tool van derden installeren om de cookies te bekijken.

ScorecardResearch mag een externe serviceprovider gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen en deze gegevens aan onze metingen toe te voegen. ScorecardResearch of de externe aanbieder van diensten kan het proces dat resulteert in deze associatie initiëren, en onderdeel van dit proces kan zijn dat ScorecardResearch het achterlaten van een cookie veroorzaakt, die aan de externe aanbieder van diensten toebehoort. Wij mogen tevens het anonieme unieke identificatiemiddel binnen de ScorecardResearch-cookie op uw computer of apparaat associëren met informatie die is verkregen van andere bronnen (zoals van andere marktonderzoekbureaus) met behulp van vertrouwelijke matchprocedures.

ScorecardResearch gebruikt een combinatie van labels en cookies om websites te helpen bij het tellen van de gebruikers die een pagina of diverse delen van een pagina bezocht en bekeken hebben. Wij vereisen dat elke website die gebruikmaakt van onze labels en cookies een bericht opneemt over het gebruik van labels en cookies voor het verzamelen van anonieme bezoekersgegevens en om te specificeren welke keuzes beschikbaar zijn voor gebruikers met betrekking tot het gebruik van de verzamelde gegevens.

Welke informatie, inclusief persoonlijke informatie ,wordt verzameld?

De labels van ScorecardResearch worden niet gebruikt om de gebruiker te identificeren die een website bezoekt. Onze labels kunnen gegevens verzamelen zoals bijvoorbeeld een tijdstempel, de URL en de titel van de webpagina. 

Hoe wordt de informatie gebruikt en vrijgegeven?

Deze informatie wordt geanalyseerd en de resulterende rapporten, onderzoeks- en informatieproducten worden doorgegeven aan onze klanten. Deze rapporten helpen onze klanten bij het realiseren van hun zakelijke doelen door hen een beter inzicht te laten krijgen in het internetgedrag, de-trends en voorkeuren van consumenten.Hoe lang behoudt u de informatie die je verzamelt?

De via meting op browserniveau verkregen gegevens worden over het algemeen max. 90 dagen bewaard. Deze gegevens kunnen gecombineerd worden en eindeloos gebruikt worden voor analytische doeleinden.  Bovendien kunnen onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een bepaalde site gedetailleerde rapportage aanvraagt, geselecteerde anonieme rapporten die in verband staan met die bepaalde site eindeloos lang bewaard worden.

Hoe kan ik interessegebaseerde reclame en/of marktonderzoek uitschakelen?

Interessegebaseerde reclame uitschakelen

We kunnen partner zijn met externe bedrijven die cookies of andere technologieën gebruiken om doorheen de tijd informatie over uw bezoeken aan onze website en andere websites te verzamelen om u op die manier meer relevante advertenties aan te bieden. Deze praktijk heet interessegebaseerde reclame. Via de hiervoor beschreven praktijken kunnen we ook gegevens verzamelen over het gebruiksgedrag van uw webbrowser en uw mobiele app, dit kan gebeuren doorheen de tijd en over digitale eigenschappen heen, met inbegrip van informatie over de mogelijke relaties tussen verschillende browsers en apparaten, en kunnen we deze gegevens aan derden verstrekken om te gebruiken voor hun eigen interessegebaseerde reclamedoeleinden. Scorecard Research houdt zich aan de zelfregulerende principes van de Digital Advertising Alliance in verband met deze activiteit. U kan www.aboutads.info/choices bezoeken om meer te weten te komen over interessegebaseerde reclame, om de verzameling en overdracht van webbrowsergegevens voor interessegebaseerde reclamedoeleinden door Scorecard Research uit te schakelen, en het verzamelen en het gebruiken van gegevens voor dit doel door andere bedrijven die deelnemen aan zelfregulering van de industrie, uit te schakelen.

Als u het verzamelen, het gebruik en de overdracht van app-gebruiksgegevens voor interessegebaseerde reclame op uw apparaat door Scorecard Research en andere bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA wenst uit te schakelen, kunt u die app op uw apparaat downloaden en uw keuze doorvoeren. AppChoices is beschikbaar op de onderstaande links:

DAA AppChoices iOS
DAA AppChoices Android
DAA AppChoices Amazon

Houd er rekening mee dat het uitschakelen de reclame in uw browser of in apps niet zal stoppen. Het kan ervoor zorgen dat de advertenties die u ziet minder relevant zijn met betrekking tot uw interesses. Het is ook mogelijk dat u interessegebaseerde reclame van andere bedrijven blijft ontvangen. Houd er rekening mee dat als u een andere browser of ander apparaat gebruikt, u cookies uit uw browser wist of het reclame-ID van het platform van uw mobiele toestel opnieuw instelt, u uw uitschakelkeuzes opnieuw moet instellen.

Marktonderzoek uitschakelen

U kunt uw deelnameniveau in ScorecardResearch's marktonderzoeksprogramma's regelen en deelname aan dergelijke programma's uitschakelen door de volgende link te bezoeken: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx. Wij blijven het feit beschouwen dat een browser een site heeft bezocht, maar dit zal niet worden gekoppeld aan uw browser.

Dit uitschakelen voorkomt ook dat u uitnodigingen ontvangt om deel te nemen aan marktonderzoeken van ScorecardResearch of VoiceFive, Inc. (een partner van Full Circle Studies, Inc., die onderzoeken op het internet aanbiedt).

Effect van het uitschakelen

Houd er rekening mee dat de uitschakelmechanismen waarvan u de links hierboven terugvindt, cookiegebaseerd zijn (dat wil zeggen dat er een cookie op uw computer aanwezig moet zijn om onze systemen duidelijk te maken dat u voor een uitschakeling gekozen hebt). Als u cookies verwijdert, blokkeert of anderszins beperkt, zijn de uitschakelingen mogelijk niet effectief.

Hoe wordt ik op de hoogte gebracht van wijzigingen aan deze overeenkomst?

Als wij onze procedures voor het omgaan met de door ons verzamelde gegevens wijzigen, of als wij andere aspecten van ons programma wijzigen, plaatsen wij deze wijzigingen op deze website, en de wijzigingen worden direct van kracht na een dergelijke plaatsing. Als u het niet eens bent met enige van deze wijzigingen, kunt u zich als hierboven omschreven terugtrekken uit de gegevensverzameling.Patenten

Onze toepassing bevat gepatenteerde technologieën. Zie voor meer informatie http://www.comscore.com/patents

Wat zijn de overige juridische voorwaarden voor deelname aan dit programma?

Toepasselijke wetgeving: U stemt ermee in dat elk geschil of claim die voortvloeit uit dit programma of deze overeenkomst zal worden afgehandeld door bindende arbitrage in Fairfax County, Virginia onder de regels van de American Arbitration Association. U erkent dat u, Full Circle Studies en comScore het erover eens zijn dat elke claim tegen de andere partij slechts in uw of zijn persoonlijke hoedanigheid voorgelegd mag worden, en niet als eiser of groepslid in een bepaalde groep of groepsvordering.  De zittingen en al het gepresenteerde bewijs zullen geschieden in de Engelse taal. Onafhankelijk van het feit dat er mogelijkerwijs een tegenstrijdige wet is, dient elke claim tegen ons ingediend te worden binnen één jaar vanaf het moment een dergelijke claim ontstond, anders zal deze claim voorgoed geblokkeerd worden. We komen overeen dat onafhankelijk van enige wet die mogelijkerwijs tegenstrijdig is, de arbitrator geen autoriteit zal hebben om schadevergoeding met een boetekarakter op te leggen tegen een van de partijen van deze overeenkomst. 
Zonder in tegenspraak te zijn met het bovenstaande, kunnen we indien noodzakelijk bij elk gerechtshof met bevoegde jurisdictie een tijdelijk bevel tot beperkende maatregelen aanvragen, zonder breuk van deze overeenkomst en zonder beperking van de autoriteit van de arbiter.

DEZE OVEREENKOMST VALT ONDER DE JURISDICTIE VAN DE WETTEN VAN DE COMMONWEALTH OF VIRGINIA, ZONDER INACHTNEMING VAN CONFLICTEN VAN WETTELIJKE BEPALINGEN EN DEZE WETTEN ZULLEN DOOR DE ARBITER WORDEN TOEGEPAST MET BETREKKING TOT ENIG GESCHIL OF CLAIM. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE MET BETREKKING TOT ENIGE NIET-ARBITRALE ACTIE OF ZITTING ALS GEVOLG VAN OF GERELATEERD AAN DIT PROGRAMMA OF DEZE OVEREENKOMST, LIGT BIJ HET BEVOEGDE STAATSGERECHTSHOF IN FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA, OF HET FEDERALE GERECHTSHOF IN ALEXANDRIA, VIRGINIA.

Ondanks het feit dat dit programma beschikbaar is voor internationale deelnemers via het internet, blijft het programma een Amerikaans aanbod en alle verzamelde informatie is en blijft onderworpen aan de wetten en regelgeving van de V.S. Internationale deelnemers moeten dit in overweging nemen en hun lokale wetgeving consulteren en op basis daarvan vaststellen of hun deelname opportuun is in het licht van deze feiten.

Rechten van derden: Deze overeenkomst geeft geen rechten of voorzieningen aan andere partijen, behoudens de partijen van de overeenkomst en geen enkele persoon kan zichzelf rechten toe-eigenen als derde belanghebbende onder deze overeenkomst.

Overdracht: U mag deze overeenkomst niet overdragen, nog enige rechten of verplichtingen die onder deze overeenkomst vallen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden het recht voor om deze overeenkomst, inclusief de rechten en verplichtingen, over te dragen aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, op de voorwaarde dat de cessionaris akkoord gaat om gehouden te zijn aan de voorwaarden en condities van deze overeenkomst.

Verklaring van afstand: Indien wij enige rechten of voorzieningen van deze overeenkomst niet kunnen uitoefenen, zal dit geen verklaring van afstand betekenen van dergelijke rechten of voorzieningen.

Scheidbaarheid: Indien enige voorziening van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, zal een dergelijke voorziening slechts hergeformuleerd worden tot de mate die noodzakelijk is opdat deze afdwingbaar is. In elk geval zullen de overige voorzieningen worden afgedwongen.

Schadeloosstelling: U stemt er mee in om ons bedrijf en onze partners, staf, directie en medewerkers te verdedigen en onschuldig te verklaren met betrekking tot enige claim, verlies, schade, aansprakelijkheid en kosten met inbegrip, maar zonder beperking, advocaatkosten, die het gevolg zijn van uw breuk van deze overeenkomst of misbruik van dit programma.

Vrijwaringclausules van garantie: U BEVESTIGT DAT DIT PROGRAMMA EN ALLE SOFTWARE, WIJZIGINGEN AAN UW COMPUTER, FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS GESTELD ALS DEEL VAN DIT PROGRAMMA, WORDEN VOORZIEN ‘ZOALS HET IS’. ONZE ONDERNEMING, HAAR SERVICEPROVIDERS EN PARTNERS WIJZEN ALLE GARANTIEAANSPRAKEN AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, TITELGARANTIES, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK.

ONZE ONDERNEMING, HAAR SERVICEPROVIDERS OF PARTNERS ZULLEN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE RESULTEREN UIT HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, ZELFS INDIEN WIJ GEÏNFORMEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE OP ENIGE MANIER RESULTEERT UIT DIT PROGRAMMA. DE VOORWAARDEN VAN DIT ONDERDEEL ZULLEN GELDIG BLIJVEN NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. ONDER JURISDICTIE DIE DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF VRIJWARINGCLAUSULES VAN GARANTIEBEPALINGEN BEPERKT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE ONDERNEMING BEPERKT ZIJN TOT DE GROOTSTE MATE DIE WETTELIJK MOGELIJK IS. DEZE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONAFHANKELIJK VAN HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKT VERHAAL.

Producten en diensten van derden: Met betrekking tot materialen van derden die beschikbaar zijn via het internet, onderschrijven wij deze niet, nog aanvaarden wij verantwoording hiervoor.


Internationale bezoekers en de kaders van het Europees-Amerikaans Privacy Shield en Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield

ScorecardResearch voldoet aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield-kader en het Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield-kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce) over het verzamelen, het gebruik en het behoud van persoonlijke gegevens die worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar de Verenigde Staten.    Voor meer informatie kan u onze Verklaring over het Europees-Amerikaans Privacy Shield en het Zwitsers-Amerikaans Privacy Shield raadplegen https://www.comscore.com/content/download/39289/2261669/file/NL-Privacy+Shield+Statement+-+Comscore.pdf.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST: Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de sponsor en uw persoon met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.

ScorecardResearch reageert niet op Do Not Track-signalen, omdat er geen standaard bestaat voor hoe die signalen verzonden worden. U kunt uw mate van deelname aan de marktonderzoeksprogramma's van ScorecardResearch controleren door naar de volgende pagina te gaan: http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx

Deze overeenkomst gaat in op vrijdag 25 mei 2017.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

De sponsor van het programma is Full Circle Studies, Inc.. Indien u vragen hebt over bovenstaande privacyverklaring en gebruikerslicentieovereenkomst, onze praktijken of uw interactie met deze website en dit programma, kunt u contact opnemen met de sponsor van het programma via:

privacy@fullcirclestudies.com

Privacykantoor

Full Circle Studies, Inc.

11950 Democracy Drive

Suite 600

Reston, VA 20190
USA

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met: support@scorecardresearch.com.

L/P 1721